Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

All articles published in Management Systems in Production Engineering (p-ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781) are published in full open access. Authors are asked to pay an article processing charge (APC) of 650 PLN/170 EUR (excluding VAT) per accepted paper. The APC only applies if the paper is accepted for publication after double-blind review and possible revision of the manuscript. There are no submission charges.

The article processing charge should be transferred to the following account:

P.A. NOVA SA.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 GLIWICE, POLAND
ING Bank Slaski S.A.
IBAN: PL 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603
Swift Code: INGBPLPW

Celem kwartalnika jest propagowanie wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z zakresu inżynierii produkcji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami naukowymi a przemysłem. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe (w tym opracowania teoretyczne, doświadczalne, praktyczne) specjalistów związanych z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z praktyką gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Czasopismo promuje rozwój zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu nowej, dynamicznie rozwijającej się dyscypliny jaką jest inżynieria produkcji. Zakres tematyczny czasopisma uwzględnia następujące zagadnienia:

 • zarządzanie wiedzą, projektami i innowacjami,
 • inżynieria procesów wytwarzania i eksploatacji,
 • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem,
 • mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych,
 • społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania produkcją.

Szczególnie mile widziane są artykuły prezentujące wieloaspektowe podejście do analizowanych zagadnień. W związku z interdyscyplinarnym charakterem inżynierii produkcji, czasopismo może być również przedmiotem zainteresowania przedstawicieli nauk pokrewnych.

CEL CZASOPISMA

Celem czasopisma jest rozwijanie teorii i rozpowszechnianie wiedzy dla:

 • doskonalenia i propagowania innowacyjnych rozwiązań inżynierii produkcji,
 • wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami stosującymi metodykę inżynierii produkcji w sektorze przemysłowym, w tym w usługach oraz
 • wspomagania procesów podejmowania decyzji.

Cel jest realizowany poprzez publikowanie oryginalnych artykułów naukowych (w tym opracowań teoretycznych, doświadczalnych i praktycznych) opracowanych przez specjalistów związanych z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z praktyką gospodarczą.

Artykuły interdyscyplinarne i prezentujące wieloaspektowe podejście do analizowanych zagadnień są szczególnie mile widziane. W związku z interdyscyplinarnym charakterem inżynierii produkcji, czasopismo może być przedmiotem zainteresowania także przedstawicieli nauk pokrewnych, np. w zakresie zarządzania i zagadnień ekonomicznych nierozerwalnie związanych z podejmowaniem decyzji w inżynierii produkcji.

Zeszyt adresowany jest do środowiska akademickiego, menadżerów zajmujących się zarządzaniem produkcją i zarządzaniem usługami w praktyce.

Czasopismo oferuje nieodpłatną kopię PDF opublikowanego artykułu wraz z elastyczną polityką zamieszczania artykułu w repozytoriach ułatwiając dostęp do wiedzy w ramach tzw. otwartych zasobów (Open Access).

 

ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

 1. Zarządzanie projektami i innowacjami, inżynieria procesów wytwarzania
 2. Zarządzanie jakością, łańcuchem dostaw, logistyka i wdrażanie w/w systemów w przedsiębiorstwie
 3. Kształtowanie środowiska pracy w inżynierii produkcji, bezpieczeństwo
 4. Problematyka inżynierskiego tworzenia baz wiedzy, wspomaganie decyzji poprzez prognozowanie i modelowanie, mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych
 5. Psychospołeczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, społeczno-ekonomiczna wartość tworzona w procesach zarządzania produkcją

Redaktor naczelny
Witold Biały, Silesian University of Technology, Poland

Z-ca redaktora naczelnego
Katarzyna Midor, Silesian University of Technology, Poland

Redaktor wykonawczy
Patrycja Hąbek, Silesian University of Technology, Poland

Redaktor techniczny
Michał Zasadzień, Silesian University of Technology, Poland

Redaktorzy tematyczni
Manufacturing engineering and maintenance
Diego Galar - Luleå University of Technology - Sweden
Lihui Wang, KTH Royal Institute of Technology - Sweden

Social-economic aspects of production engineering
Suzanna Long, Missouri University of Science and Technology, USA
Armin Grunwald - Institute for Technology Assessment and Systems Analysis - Germany

Knowledge, project and innovation management
Spilios D. Fassois - University of Patras - Greece

Quality, environment and safety management
Grażyna Płaza, Silesian University of Technology, Poland
Varenyam Achal, Guangdong Technion - Israel Institute of Technology, Shantou, China

Redaktor językowy (English)
Michalene Grebski, The Pennsylvania State University, USA

Redaktor statystyczny
Ewa Genge, University of Economics in Katowice, Poland

REDAKCJA CZASOPISMA

dr hab. inż. Witold BIAŁY, prof. PŚ

Redaktor Naczelny

dr hab. inż. Patrycja HĄBEK Z-ca Redaktora Naczelnego
dr inż. Elżbieta MILEWSKA Redaktor prowadzący
dr inż. Bartosz SZCZĘŚNIAK Z-ca Redaktora prowadzącego
dr inż. Artur KUBOSZEK Sekretarz Redakcji
dr inż. Tomasz SZULC  
mgr Monika STĘPIEŃ  

 

REDAKTORZY DZIAŁOWI

Zarządzanie projektami i innowacjami, inżynieria procesów wytwarzania:

Wojciech KANIAK, Sc, P. Eng., – Rexroth Bosch Group Canada

 

Zarządzanie jakością, łańcuchem dostaw, logistyka i wdrażanie w/w systemów w przedsiębiorstwie:

Doc. Ing. Helena ČIERNA PhD. – Technical University in Zvolen

 

Kształtowanie środowiska pracy w inżynierii produkcji, bezpieczeństwo:

dr inż. Michał MOLENDA – Politechnika Śląska

 

Problematyka inżynierskiego tworzenia baz wiedzy, wspomaganie decyzji poprzez prognozowanie i modelowanie, mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych:

prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAUZE – AGH, dr inż. Łukasz BOŁOZ - AGH

 

Psychospołeczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, społeczno-ekonomiczna wartość tworzona w procesach zarządzania produkcją:

dr Sabina KOŁODZIEJ – Akademia Leona Koźminskiego

 

Redaktor statystyczny

dr Jacek KOWALSKI
Redaktor językowy – j. polski Agata JUZIUK – POLSKA
Redaktor językowy – j. angielski Michalene GREBSKI – STANY ZJEDNOCZONE
Redaktor językowy – j. rosyjski Natalia BELKINA – ROSJA
Redaktor językowy – j. włoski Matteo VENTURA – WŁOCHY

 

PA NOVA S.A.

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redakcja Zeszytu Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

PA NOVA S.A.

ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 p-ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że czasopismo Management Systems in Production Engineering zostało zaakceptowane do indeksowania w wybranych produktach i usługach firmy Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Począwszy od 2017 r. nasze czasopismo zostało włączone do nowej (istniejącej od listopada 2015 roku) bazy czasopism „wschodzących” (Emerging Sources Citation Index – ESCI) w ramach Web of Science™ Core Collection. Mimo, że czasopisma uwzględniane w ESCI nie mają wyznaczonego Impact Factor (IF), to jednak przeszły wstępną ocenę edytorską i podlegają dalszemu procesowi kwalifikacji pod kątem włączenia ich do indeksów obejmujących tytuły z wyznaczonymi IF (SCIE oraz SSCI), a także innych repozytoriów. W związku z tym, w przyszłości Management Systems in Production Engineering może być oceniane i włączane do innych produktów Clarivate Analytics.

Wyróżnienie naszego czasopisma jest wynikiem zaangażowania Redakcji Management Systems in Production Engineering w proces ciągłego podnoszenia jego jakości. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w bazie danych ESCI przełoży się na jego większą rozpoznawalność oraz poprawę cytowalności Państwa artykułów. Dzięki indeksowaniu w ESCI, artykuły publikowane w Kwartalniku Management Systems in Production Engineering będą bardziej dostępne dla specjalistów na całym świecie.

 

Czasopismo posiada przypisany numer DOI.
Podawanie tego numeru w bibliografii poprawia identyfikowalność artykułu w sieci Internet

i powoduje zwiększenie cytowalności.

 

 

 PATRONAT:

 

 Kwartalnik indeksowany jest w:

 
Arianta ADS Baidu Scholar
Celdes CNKI Scholar CNPIEC
J-Gate JournalTOCs KESLI-NDSL
Naviga Primo Central ReadCube
Summon TDNet TEMA
 WanFang Data WorldCat Ulrich's Periodicals Directory 

 

 
ICV 2012: 4.87
ICV 2013: 5.69
ICV 2014: 5.78 (54.03)
ICV 2015: 84.13
ICV 2016: 89.79
ICV 2017: 99.99
ICV 2018: 100.00

 
2012: 0.502
2013: 0.651
2014: 0.734
2015: 0.802
2016: 1.021

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z listą czasopism punktowanych na 2019r.
publikacjom w naszym kwartalniku przyznano 20 punktów (poz. 13876)

 

Licencja Creative Commons
Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access
na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 2019r.

Erika Sujová
Helena Čierna
Ľubica Simanová
Pavol Gejdoš


SOFT-SKILLS INTEGRATION INTO PRODUCTION PROCESSES

 

ZAWARTOŚĆ (PDF)

 

 2018r.

Marzena Strojek-Filus
Marek Krynke
Michał Zasadzień

 

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA – KOSZTY, KONKURENCYJNOŚĆ, JAKOŚĆ

 

ZAWARTOŚĆ (PDF)

 

 2017r.

Krzysztof Kurus
Barbara Białecka

 

MODEL PROCESU PRODUKCJI WĘGLA
HANDLOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCY
REDUKCJĘ WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ

 

ZAWARTOŚĆ (PDF)

 

2016r.

Karolina Jąderko
Barbara Białecka

 

MODEL TECHNOLOGICZNO-LOGISTYCZNY PROCESU ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW

 

ZAWARTOŚĆ (PDF)

 

Henryk Badura
Anna Michna
Stefan Czerwiński (red.)

 

SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI - GÓRNICTWO
PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA

 

ZAWARTOŚĆ (PDF)

 

 

2015r.

Katarzyna Midor,
Krzysztof Michalski (red.)

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO - INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

ZAWARTOŚC (PDF)

Krzysztof Michalski,
Michał Zasadzień

TERENY POGÓRNICZE - IMPRESJE FOTOGRAFICZNE

Jaroslava Kádárová,
Jaromír Markovič, Jozef Mihok

CORPORATE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF CRISIS

ZAWARTOŚC (PDF)

Jiří Fries, Witold Biały (red.)

VÝCHOVA A UPLATNĚNÍ TECHNICKÝCH INŽENÝRŮ V XXI STOLETÍ

ZAWARTOŚC (PDF)

Witold Biały, Jiří Fries (red.)

EDUKACJA ORAZ WYKORZYSTANIE INŻYNIERÓW W TECHNICE XXI WIEKU

ZAWARTOŚC (PDF)

2014r.

Barbara Białecka,
Witold Biały (red.)

TERENY POGÓRNICZE-SZANSE, ZAGROŻENIA. ANALIZA PRZYPADKU

ZAWARTOŚC (PDF)

Witold Biały

ZASOBY WĘGLA KAMIENNEGO. URABIALNOŚĆ POKŁADÓW WĘGLOWYCH

ZAWARTOŚC (PDF)

Witold Biały,
Jarosław Brodny,
Stefan Czerwiński (red.)

GÓRNICTWO -
PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA.
MECHANIZACJA PRAC GÓRNICZYCH

ZAWARTOŚC (PDF)

Franciszek Plewa,
Henryk Badura (red.)

GÓRNICTWO -
PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA.
KLIMATYZACJA, ZAGROŻENIA AEROLOGICZNE

ZAWARTOŚC (PDF)

Jan Białek, Ryszard Mielimąka, Agnieszka Czerwińska - Lubszczyk (red.)

GÓRNICTWO -
PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA.
BHP ORAZ OCHRONA I REKULTYWACJA POWIERZCHNI

ZAWARTOŚC (PDF)

 

Licencja Creative Commons
Dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo objęło swoim patronatem następujące wydarzenia

Zapraszamy na tegoroczne międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne:

 

 

 

Prenumeratę i reklamę można zamawiać bezpośrednio w siedzibie redakcji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

Cena numeru wynosi 30 zł z VAT

 

 1. Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Redakcję.
 2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii redakcji, artykuł zostaje przekazany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł.
 3. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.
 5. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, służący do identyfikacji go na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 6. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor, a jeden z recenzentów zatrudniony jest w innym kraju niż autor artykułu (druk dostępny tutaj).
 7. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja").
 8. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów (druk dostępny tutaj)
 9. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, autor/rzy zostanie/ą poinformowany/i o tym fakcie drogą mailową.

 

Barbara Białecka - Central Mining Institute - Poland
Jolanta Bijańska, Silesian University of Technology - Poland
Marie-Reine Boudarel - École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - France
Adrian But - University of Timişoara - Romania
Rostislav Chotěborský, Czech University of Life Sciences Praha - Czech Republic
Vojin Čokorilo - University of Belgrade - Serbia
Jiři Fries, VŠB-Technical University of Ostrava - Czech Republic
Greg Galecki, Missouri University of Science and Technology, USA
Magdalena Graczyk - University of Zielona Góra - Poland
Wieslaw Grebski - The Pennsylvania State University - USA
Rafael Barrionuevo Giménez, University of Vigo, Spain
Jan Kaźmierczak - Silesian University of Technology - Poland
Juan Jose Lavios Villahoz, University of Burgos, Spain
Ewa W. Maruszewska, University of Economics in Katowice, Poland
Zbigniew Matuszak, Maritime University of Szczecin - Poland
Viktor Nordin - Kaliningrad state technical university - Rusia
Pavel Peterka, Technical University in Kosice - Slovak Republic
Juraj Ružbarský, Technical University Of Košice – Slovakia
Mikhail Sokolov, Tambov State Technical University, Russia
Andrew Starr, Cranfield University, United Kingdom
Konrad Szafnicki - École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - France
Jarosław Zawadzki - Warsaw University of Technology - Poland
Jozef Žarnovský, Slovak University of Agriculture Nitra - Slovak Republic

 

PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Krzysztof WODARSKI, prof. PŚ – Politechnika Śląska, POLSKA
   
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. inż. Witold BIAŁY, prof. PŚ – Politechnika Śląska, POLSKA
Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Grzegorz BOBKOWSKI, – PA NOVA SA., POLSKA
Sekretarz Naukowy: dr hab. Ewa W. MARUSZEWSKA, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, POLSKA
 

Doc. Ing. Pavel BEŇO, PhD. – Technical University in Zvolen, SŁOWACJA

 

Ing. Jan BLATA, PhD. – VSB-Technical University of Ostrava, CZECHY

 

Prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc. – Slovak University of Technology Trnava, SŁOWACJA

 

dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. PŚ – Politechnika Śląska, POLSKA

 

dr Agnieszka CZERWIŃSKA-LUBSZCZYK - ATH, POLSKA

 

Prof. Diego GALAR – Luleå University of Technology, SZWECJA

 

Prof. Dr. Rafael Barrionuevo GIMÉNEZ – Area of Vigo School of Mine, HISZPANIA

 

Prof. Wieslaw GREBSKI PhD – The Pennsylvania State University, STANY ZJEDNOCZONE

 

Prof. Dr. Armin GRUNWALD – Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, NIEMCY

 

dr hab. inż. Patrycja HĄBEK – Politechnika Śląska, POLSKA

 

dr Sabina KOŁODZIEJ – Akademia Leona Koźminskiego, POLSKA

 

dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA – AGH, POLSKA

 

Doc. Ing. Marian KUČERA, PhD. – Technical University in Zvolen, SŁOWACJA

 

dr hab. Monika ŁADA, prof. AGH – AGH, POLSKA

 

Ing. Vlastimil MONI, PhD. – Brown Coal Research Institute j. s. c., CZECHY

 

Prof. dr inż. Victor NORDIN – Kaliningrad State Technical University, ROSJA

 

dr hab. Marzena STROJEK-FILUS, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, POLSKA

 

Prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD., – Slovak University of Agriculture Nitra, SŁOWACJA

 

dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz. – Politechnika Częstochowska, POLSKA

  Jerzy WEDZICHA, PhD. Eng. – Ministry of Labour Ontario, KANADA

 

 

 

 

Rok 2018

dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ, prof. AM. Akademia Morska w Szczecinie Polska
Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, Ph.D. VSB-TU Ostrava Czechy
Doc. Ing. Jiři FRIES, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. HUDECZEKR Service, s.r.o., Czechy
Ing. Juraj JABLONICKY, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
prof. dr hab. inż. Józef JONAK Politechnika Lubelska Polska
Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng. Rexroth Bosch Group Canada Kanada
Assoc. prof. Lusine Gurgen KARAPETYAN PhD., Eng. National University of Architecture and Construction of Armenia, Yerevan Armenia
Doc. dr inż. Nikolai KHARITOSHKIN Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad Rosja
dr Sabina KOŁODZIEJ Akademia Koźmińskiego Polska
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA, prof. AGH AGH Polska
dr inż. Tomasz KORBIEL AGH Polska
Ing. Ivan KOVÁČ, PhD. University of Agriculture Nitra Słowacja
dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI, prof. PŚ. Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Zbigniew MATUSZAK prof. AM. Akademia Morska w Szczecinie Polska
Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
dr inż. Michał MOLENDA Politechnika Śląska Polska
Prof. Victor NORDIN, PhD. Kaliningrad State Technical University Rosja
Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Andrzej PACANA, prof. PRz. Politechnika Rzeszowska Polska
prof. dr hab. Grażyna PŁAZA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Katowice Polska
dr inż. Jacek SITKO Politechnika Śląska Polska
dr inż. Aleksandra SULIK-GÓRECKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
Ing. Erika SUJOVÁ PhD. Technical University in Zvolen Słowacja
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. w ITI EMAG ITI EMAG Katowice Polska
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz. Politechnika Częstochowska Polska
Ing. Petr URBAN, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. PŚ. Politechnika Śląska Polska
Danuta ZAREBINSKA PhD. Atria Logic INC. USA

ROK 2017

dr inż. Jacek SITKO Politechnika Śląska Polska
dr inż. Joanna BARTNICKA Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz. Politechnika Częstochowska Polska
dr inż. Tomasz KORBIEL AGH Polska
dr hab. inż. Zbigniew MATUSZAK prof. AM. Akademia Morska w Szczecinie Polska
dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ, prof. AM. Akademia Morska w Szczecinie Polska
dr inż. Aleksandra SULIK-GÓRECKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
prof. dr hab. Grażyna PŁAZA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Polska
dr hab. inż. Andrzej PACANA, prof. PRz. Politechnika Rzeszowska Polska
prof. dr hab. inż. Andrzej LEWIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Polska
prof. dr hab. inż. Stanisław NAWRAT AGH Polska
dr hab. inż. Andrzej KOWALSKI, prof. GIG GIG Polska
dr hab. inż. Kazimierz FURMANIK, prof. AGH AGH Polska
dr hab. inż. Jan DRENDA, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA AGH Polska
prof. dr hab. inż. Józef JONAK Politechnika Lubelska Polska
prof. dr hab. inż. Jan SENATORSKI Instytut Mechaniki Precyzyjnej Polska
prof. dr hab. inż. Bernard NOWAK AGH Polska
prof. dr hab. inż. Lech GŁADYSIEWICZ Politechnika Wrocławska Polska
dr hab. inż. Józef KABIESZ GIG Polska
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI GIG Polska
prof. dr hab. inż. Nikodem SZLĄZAK AGH Polska
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. w ITI EMAG ITI EMAG Polska
dr hab. inż. Józef SUŁKOWSKI, prof. w UJW Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach Polska
dr hab. inż. Kazimierz JARACZ, prof. UP Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie Polska
dr hab. inż. Dariusz OBRACAJ, prof. AGH AGH Polska
dr hab. inż. Piotr SKAWIŃSKI, prof. PW Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Dariusz CHLEBOWSKI AGH Polska
prof. dr hab. inż. Marek CAŁA AGH Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK AGH Polska
dr hab. inż. Zbigniew NIEDBALSKI AGH Polska
prof. dr hab. inż. Marian WAGNER AGH Polska
dr hab. inż. Piotr MAŁKOWSKI, prof. AGH AGH Polska
prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Polska
dr hab. inż. Zenon PILECKI, prof. PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Polska
prof. dr hab. inż. Jarosław KASZUBKIEWICZ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
prof. dr hab. inż. Wiesław PIWOWARSKI AGH Polska
dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO, prof. AGH Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Polska
dr hab. inż. Tomasz NIEDOBA AGH Polska
dr hab. inż. Zygmunt NIEDOJADŁO AGH Polska
dr hab. inż. M. KAWULOK, prof. ITB Instytut Techniki Budowlanej Oddział Katowice Polska
prof. dr hab. inż. Wacław DZIURZYŃSKI Instytut Mechaniki Górotworu PAN Polska
dr hab. Przemysław BUKOWSKI, prof. GIG GIG Polska
dr hab. Inż. Marek POZZI, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
prof. dr hab. inż. Stanisław NAWRAT AGH Polska
dr hab. Stanisław R. ĆMIEL   Polska
prof. dr hab. inż. Tadeusz MAJCHERCZYK   Polska
prof. dr hab. Jan BUTRA   Polska
prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ   Polska
dr hab. inż. Krystian KALINOWSKI   Polska
prof. dr hab. inż. Stanisław CIERPISZ   Polska
dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA   Polska
prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ   Polska
prof. dr hab. inż. Bogdan MIEDZINSKI   Polska
prof. dr hab. inż. Witold PYTEL   Polska
Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
Danuta ZAREBINSKA PhD. Atria Logic INC USA
Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng. Rexroth Bosch Group Canada Kanada
Ing. Petr URBAN, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
Ing. Juraj JABLONICKY, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
Ing. Ivan KOVÁČ, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
Prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. HUDECZEKR Service, s.r.o. Czechy
Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, Ph.D. VSB-TU Ostrava Czechy
Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy

ROK 2016

dr hab. Zdzisław ADAMCZYK, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Urszula KWATERCZAK-ALEKSANDER AGH Kraków Polska
prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA GIG Katowice Polska
dr hab. Jerzy CABAŁA, prof. UŚ Uniwersytet Śląski Polska
Mgr. Iveta CHOLEVOVÁ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
Doc. Ing. Jiri FRIES, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. Pol. Śl Politechnika Śląska Polska
Doc. Ing. Franistek HELEBRANT, CSc. VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Mečislav HUDECZEK, PhD. HUDECZEK® Service, s.r.o Czechy
dr hab. inż. Iwona JONCZY Politechnika Śląska Polska
Prof. Ing. Josef JURMAN, CSc VSB-TU Ostrava Czechy
Wojciech KANIAK M. Sc, P. Eng Rexroth Bosch Group Canada Kanada
prof. dr hab. inż. Jarosław KASZUBKIEWICZ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Polska
Doc. Ing. Martin KOTUS, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
dr Sabina KOŁODZIEJ Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie Polska
dr hab. inż. Małgorzata LABUS Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI Politechnika Śląska Polska
dr hab. Ewa W. MARUSZEWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
dr inż. Katarzyna MIDOR Politechnika Śląska Polska
Doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, PhD VSB-TU Ostrava Czechy
Ing. Ratislav MIKUŠ, PhD. Slovak University of Agriculture Nitra Słowacja
Ing. Vlastimil MONI, PhD. Brown Coal Research Institute j. s. c., Most Czechy
Mgr. Ivana ONDERKOVÁ, PhD. VSB-TU Ostrava Czechy
dr hab. Anna PASIECZNA Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa Polska
dr hab. Marek POZZI, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
dr hab. Marzena STROJEK-FILUS, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
Ing. Erika SUJOVÁ PhD. Technical University in Zvolen Słowacja
prof. dr hab. inż. Stanisław TWARDY Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Polska
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCZ Politechnika Częstochowska Polska
Ing. Petr URBAN, CSc VSB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
Danuta ZAREBINSKA PhD. Atria logic INC USA

ROK 2015

doc. Ing. Jiři FRIES, PhD. VŠB-TU Ostrava Czechy
doc. Ing. Marián KUČERA, PhD. Technical University in Zvolen Słowacja
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD SPU Nitra Słowacja
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA AGH Kraków Polska
dr Ewa W. MARUSZEWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz Politechnika Częstochowska Polska
dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI, prof. PW Politechnika Warszawska Polska

ROK 2014

doc. Ing. Jiři FRIES, PhD. VŠB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Zbigniew MATUSZAK, prof. AM Akademia Morska w Szczecinie Polska
dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI, prof. PW Politechnika Warszawska Polska
dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ prof. nadzw. AM Akademia Morska w Szczecinie Polska
dr hab. inż. Robert ULEWICZ prof. nadzw. P.Cz Politechnika Częstochowska Polska
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD. SPU Nitra Słowacja
doc. RNDr. Zdeněk BOHÁČ CSc. VŠB-TU Ostrava Czechy
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA AGH Kraków Polska
dr Ewa W. MARUSZEWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska

ROK 2013

Prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA Główny Instytut Górnictwa Polska
Doc. RNDr. Zdeněk BOHÁČ CSc. VŠB-TU Ostrava Czechy
Dr hab. inż. Mariusz LIGARSKI Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
dr hab. inż. Krzysztof KOTWICA AGH Kraków Polska
doc. Ing. Milan MIKOLÁŠ, Ph.D. VŠB-TU Ostrawa Czechy
dr Ewa W. MARUSZEWSKA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Polska
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, Ph.D. SPU Nitra Słowacja
doc. Ing František HELEBRANT, CSc. VŠB-TU Ostrava Czechy
dr Sabina KOŁODZIEJ Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa Polska

ROK 2012

Dr hab. Małgorzata BARON-WIATEREK prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
Prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH Kraków Polska
Prof. dr hab. inż. Barbara BIAŁECKA Główny Instytut Górnictwa Polska
Dr hab. inż. Witold BIAŁY prof. Pol. Śl. Politechnika Śląska Polska
Dr inż. Jarosław BRODNY Politechnika Śląska Polska
Dr n. med. Tomasz HRAPKOWICZ Śląskie Centrum Chorób Serca Polska
Prof. dr hab. inż. Jan KAŹMIERCZAK Politechnika Śląska Polska
Dr Sabina KOŁODZIEJ Akademia Leona Koźmińskiego Polska
Dr n. med. Marcin MARUSZEWSKI Śląskie Centrum Chorób Serca Polska
Dr hab. inż. Zbigniew MATUSZAK prof. AM Akademia Morska w Szczecinie Polska
Dr inż. Elżbieta MILEWSKA Politechnika Śląska Polska
Dr inż. Stefan SENCZYNA Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy Polska
Dr Leszek TARASIŃSKI Politechnika Radomska Polska
Prof. PW. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI Politechnika Warszawska Polska
Dr inż. Henryk BADURA Politechnika Śląska Polska
Dr inż. Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ Politechnika Śląska Polska
Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ CSc. ČVUT Praha Czechy

 

Zasady publikacji

 

1. Artykuły do czasopisma przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza.

2. Wraz z artykułem należy dostarczyć do redakcji oświadczenie o oryginalności publikacji oraz o jednorazowym przekazaniu praw autorskich (druk dostępny tutaj).

3. Dopuszczalne formaty plików tekstowych: .rtf, .doc, .docx.

4. Każdy artykuł, aby został dopuszczony do recenzji i wydania powinien posiadać (szczegóły).

5. Bibliografia na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, wg następującego schematu (szczegóły).

6. Obowiązkiem każdego autora jest sprawdzenie czy poszczególne pozycje w wykazie literatury posiadają numer DOI. W tym celu można skorzystać ze strony: http://www.crossref.org/guestquery/.

7. Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Redakcję.

8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii redakcji, artykuł zostaje przekazany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł.

9. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

10. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.

11. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, służący do identyfikacji go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

12. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor, a jeden z recenzentów zatrudniony jest w innym kraju niż autor artykułu (druk dostępny tutaj).

13. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja").

14. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów (druk dostępny tutaj).

15. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, autor/rzy zostanie/ą poinformowani o terminie publikacji.

16. Lista recenzentów danego roku publikowana jest w czwartym numerze czasopisma oraz na stronie www.

17. Opłata za druk artykułu wynosi 650 PLN + 23% VAT płatna na konto bankowe:

P.A. NOVA SA.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 GLIWICE
BZ WBK
31 1090 1766 0000 0001 3562 6457

 ZASADY OGÓLNE

 1. Dopuszczalnymi formatami plików tekstowych są: .rtf, .doc, .docx.
 2. Wraz z artykułem należy dostarczyć do redakcji oświadczenie o oryginalności publikacji oraz o jednorazowym przekazaniu praw autorskich (druk dostępny tutaj).
 3. Artykuł może być przesłany w języku polskim lub w języku angielskim.
 4. Artykuł powinien zawierać 15000 - 20 000 znaków
 5. Do każdego artykułu powinny być dołączone: tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim i angielskim.
 6. W artykule muszą być wyraźnie określone elementy: tytuł (w języku polskim i angielskim), streszczenia (w języku polskim i angielskim), słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), informacja o autorach łącznie z afiliacją autorów, wstęp, rozdziały własne (maksymalnie 2 poziomy numeracji), podsumowanie, literatura
 7. Opłata za druk artykułu wynosi 200 PLN + 23% VAT płatna na konto bankowe:

  P.A. NOVA SA.
  ul. Górnych Wałów 42
  44-100 GLIWICE
  BZ WBK
  31 1090 1766 0000 0001 3562 6457

 

GRAFIKA DOŁĄCZANA DO ARTYKUŁU

 1. W przypadku dołączania do treści grafiki rastrowej, jej minimalna rozdzielczość powinna wynosić 200dpi

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Odnośniki do bibliografii w tekście należy umieszczać w nawiasach kwadratowych.
 2. Bibliografia na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, wg następującego schematu:
[1] W.K. Chen. Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-35.
[2] J.E. Bourne. “Synthetic structure of industrial plastics”, in Plastics, 2nd ed., vol. 3. J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp.15-67.
[3] G. Pevere. “Infrared Nation”. The International Journal of Infrared Design, vol. 33, pp. 56-99, Jan. 1979.
[4] D.B. Payne and H.G. Gunhold. “Digital sundials and broadband technology”, in Proc. IOOC-ECOC, 1986, pp. 557-998.

 

LINKI DO INSTRUKCJI ZEWNĘTRZNYCH

 1. http://www.ijssst.info/info/IEEE-Citation-StyleGuide.pdf
 2. https://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf

 

Komitet Redakcyjny kwartalnika naukowego-technicznego Management Systems in Production Engineering podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Komitet Redakcyjny kwartalnika Management Systems in Production Engineering stosuje się do sformułowanych w tym dokumencie zasad. Zostały one opracowane, aby zapewnić poprawne, terminowe, uczciwe oraz z zachowaniem standardów etycznych publikacje artykułów naukowych. Komitet Redakcyjny kwartalnika naukowego Management Systems in Production Engineering przyjął jasno określone i ścisłe zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych. Przyjęta polityka wydawnicza w swojej intencji, ma zapewnić wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwić przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Zasady recenzowania artykułów przyjęte przez pismo pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Decyzja Komitetu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia artykułu do publikacji zależy całkowicie od oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z obszarami tematycznymi. Artykuły są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych do Kwartalnika, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie to dotyczy, informację na temat dofinansowania badań. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeżeli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Artykuły, które zostaną przyjęte do druku w kwartalniku Management Systems in Production Engineering nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship) gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Guest authorship jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.

Jeżeli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim rękopisie, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie redakcji, a następnie wycofanie lub poprawienie artykułu. Wszyscy autorzy zobowiązani są do dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub do wniesienia poprawek do zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w Kwartalniku na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

Komitet Redakcyjny kwartalnika Management Systems in Production Engineering wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu ich w czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Zachowanie anonimowości recenzentów jest sprawą niezwykle istotną.

Na decyzję Redakcji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.

Redakcja zobowiązana jest to przestrzegania procedur polityki Kwartalnika w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Redakcja zobowiązana jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, wydawcy lub innym doradcom redakcyjnym. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Redakcja zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.

Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację.

W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.

W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie. Recenzje artykułów winne być przeprowadzane w sposób poufny. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Podjęte decyzje zachowują klauzulę poufności.

ZASADY ETYKI (PROCES WYDAWNICZY)

Wraz z publikacją, wszystkie wersje złożonych artykułów naukowych pozostają do wglądu. W sytuacji, gdy dostępne jest kilka wersji tego samego artykułu, obowiązkiem Redakcji jest zapewnienie ich czytelnego oznaczenia wraz z datą publikacji i numerem wersji.

Zamieszczanie artykułów w formie pełno tekstowej wersji elektronicznej jest istotnym składnikiem współczesnego procesu wydawniczego. Artykuły zamieszczane są na stronie internetowej kwartalnika Management Systems in Production Engineering (Archiwum) w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od ukazania się w wersji pierwotnej – drukowanej.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji umieszczanych w kwartalniku Management Systems in Production Engineering oraz dostępność do nich w sieci, Kwartalnik przyjął system identyfikacji elektronicznych wersji publikacji naukowych według identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.

Tłumaczenia artykułów wcześniej publikowanych w innych źródłach nie są dopuszczalne. Dopuszcza się tłumaczenia rozszerzonych wersji referatów prezentowanych na konferencjach.

Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawcę przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

 

PUBLIKACJA I AUTORSTWO

 1. Autor /Autorzy jest / są odpowiedzialni za dokumentowanie wszystkich danych dotyczących nadesłanej pracy, w tym do udokumentowania listy odnośników użytych w tekście.
 2. W uzasadnionych przypadkach, rękopis musi wyraźnie wskazywać źródła wsparcia finansowego odpowiednich podmiotów finansujących badania będące podstawą treści pracy.
 3. Autor / autorzy jest / są zobowiązani oświadczyć, że składana praca nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 4. Autor / autorzy jest / są zobowiązani oświadczyć, że praca nie została złożona w żadnym innym miejscu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

 1. Autor zobowiązany jest do wzięcia udziału w procesie wzajemnej recenzji (peer review).
 2. Autor zobowiązany jest do stwierdzenia, że wszystkie dane przedstawione w artykule są autentyczne i prawdziwe.
 3. Jeśli dane zawarte w pracy zostaną uznane za nierzeczywiste i / spreparowane, autorzy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego sprostowania lub skorygowania stwierdzonych błędów z wykorzystaniem następujących środków: errata, aneks, sprostowanie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW

 1. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywność i poufność.
 2. Recenzenci są zobligowani do zadeklarowania, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań, autorów i / lub instytucji finansujących badania.
 3. W ramach przeglądu rękopisu, w stosownych przypadkach, recenzenci powinny wskazać opublikowane prace ważne dla wyników badań, które – w ich ocenie, powinny jeszcze być zacytowane.
 4. Recenzent jest zobowiązany poinformować redakcję, jeśli stwierdzi wysoki poziom zbieżności treści recenzowanej pracy innymi opublikowanymi materiałami.
 5. Po ukończeniu recenzji, recenzenci zwracają wszystkie materiały do redakcji. Ich przechowywanie przez recenzenta w dowolnej wersji (w tym w wersji elektronicznej) jest niedozwolone. .

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI

 1. Redakcja ponoszą odpowiedzialność za odrzucenie / przyjęcie artykułu, w oparciu o uzyskane recenzje.
 2. Redakcja nie może pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów w odniesieniu do przyjmowanych artykułów.
 3. Redakcja jest odpowiedzialna za obsługę procedury wyboru recenzentów, zapewniając anonimowość i brak konfliktu interesów.
 4. Redakcja jest odpowiedzialna za monitorowanie i ochronę etyki wydawnictwa, a także za utrzymanie integralności osiągnięć naukowych.

ZAGADNIENIA ETYCZNE WYDAWNICTWA

 1. Wydawca deklaruje gotowość do opublikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, oraz retrakcji w razie potrzeby.
 2. Plagiat, albo świadome preparowanie danych jest niedozwolone.
 3. Standardy intelektualne i etyczne zawsze mają pierwszeństwo przed potrzebami biznesowymi wydawcy.


e-ISSN 2391-9361

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z LISTĄ CZASOPISM PUNKTOWANYCH NA 2015 ROK,
PUBLIKACJOM W ZESZYCIE NAUKOWYM PRZYZNANO 5 PKT.

 

 

 Baza czasopism naukowych

Index Copernicus Journal

Master List

ICV 2014: 57.59

ICV 2015: 63.21

ICV 2016: 69.09

ICV 2017: 72.40

ICV 2018: 73.78

 

Licencja Creative Commons
Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access
na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły należy przesyłać za pomocą formularza: Przejdź do formularza.

W przypadku wystąpienia problemów artykuł można przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły należy przesyłać za pomocą formularza: Przejdź do formularza.

W przypadku wystąpienia problemów artykuł można przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
© wydawnictwo.panova.pl