Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

H. Alavi, P. Hąbek
Addressing research design problem in mixed methods research
DOI 10.12914/MSPE-10-01-2016
Streszczenie: Obok innych dyscyplin w naukach społecznych, również w dyscyplinie nauk o zarządzaniu naukowcy coraz częściej korzystają z metod mieszanych w prowadzeniu swoich badań naukowych. Metody mieszane mogę również znaleźć zastosowanie w badaniach z zakresu inżynierii produkcji. W porównaniu z tradycyjnymi ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi, przyczyn zwiększającej się popularności mieszanych metod badawczych w naukach o zarządzaniu jest wiele. Po pierwsze każdy obszar w zarządzaniu może być teoretycznie związany z nimi. Po drugie w mieszanych metodach badawczych jednoczesne podejście indukcyjne i dedukcyjne umożliwia naukowcom generowanie teorii oraz testowanie hipotez w jednym badaniu jednocześnie. Ponadto zapewnia lepsze uzasadnienie wyboru metody badawczej i wyższą wiarygodność uzyskanych odpowiedzi na pytania badawcze. Pomimo coraz większej popularności mieszanych metod badawczych, nadal istnieje potrzeba kompleksowego podejścia do projektowania procesu badawczego z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. W niniejszym artykule autorzy starają się wyjaśnić podstawowe zasady leżące u podstaw metod mieszanych, ich typologii i różnych etapów w procesie ich projektowania.
Słowa kluczowe: projektowanie badań, metody ilościowe, metody jakościowe, metody mieszane

Czytaj artykuł » 

   
© wydawnictwo.panova.pl