Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

Wieslaw GREBSKI, Michalene GREBSKI
Keeping technical education aligned to the needs and expectations of industry
DOI 10.12914/MSPE-01-02-2016
Streszczenie: Referat opisuje proces ciągłej kontroli i poprawy jakości kształcenia w celu utrzymywania wielodyscyplinarnego programu inżynierskiego dostosowanego do wymagań i oczekiwań przemysłu. Referat opisuje proces formułowania „celów kształcenia” które program inżynierski usiłuje osiągnąć. „Cele kształcenia” są formułowane wspólnie przez kadrę kierowniczą przemysłu, absolwentów (byłych studentów) i kadrę naukowo-dydaktyczną programu inżynierskiego. Przedstawiono w nim również proces określania zasobu wiadomości i umiejętności, które każdy absolwent kończący studia musi posiadać aby cele kształcenia mogły być osiągnięte. Referat także tłumaczy proces zbierania danych do samooceny osiągniętego poziomu w wypełnianiu celów kształcenia. W oparciu o ciągły proces zbierania i analizy danych wprowadzane są korekty programowe na poziomie programu studiów inżynierskich oraz na poziomie programów poszczególnych przedmiotów. Zmiany i korekty w poszczególnych przedmiotach są wprowadzane pod koniec każdego semestru, a zmiany i wymagania programowe wprowadzane są raz w roku w miesiącach letnich. Referat koncentruje się na konieczności wprowadzania ciągłych zmian i korekt w programie studiów inżynierskich tak, aby dostosowywać absolwentów do zmieniających się technologii oraz wymagań i oczekiwań przemysłu.
Słowa kluczowe: szkolnictwo techniczne, szkolenie kadr, program studiów, doskonalenie jakości
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl