Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   
ISSN - 2391-9361

Volume 7, issue 3
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI

Nakład numeru: 130 egzemplarzy

Część pierwsza

 

Spis treści

pobierz

1

vol. 7, iss. 3/1
Monika NATKANIEC-PAPP
Postęp technologiczny a środki współczesnego kształtowania przestrzeni egzystencjalnej człowieka 

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza zaobserwowanych we współczesnej przestrzeni miejskiej procesów determinujących jej użytkowanie, percepcję, oraz próba odpowiedzi kto i w jaki sposób powinien brać udział w procesie kreowania przestrzeni w celu polepszenia jej jakości estetycznej i użytkowej w obliczu zachodzących przemian. 

Słowa kluczowe: współczesne miasto, technologia, cyborgizacja, hybrydowość, interaktywność

str. 9

pobierz

2

vol. 7, iss. 3/2 

Jerzy WOJEWÓDKA, Julia GIŻEWSKA
”Drugie życie” – czyli jak forma determinuje funkcje  

Streszczenie: Wykorzystując naturalne umiejętności interpretacji i reinterpretacji mamy możliwość nadawania ”drugiego życia”, zarówno przedmiotom, obiektom jak i zjawiskom. Tworząc je nie zawsze musimy projektować nowe, dotąd nieznane nikomu formy. Definicje, nazwy, funkcje mogą stanowić jedynie punkt wyjściowy, do dalszego procesu tworzenia. Tego rodzaju postepowanie uczy i rozwija – pokorę i wyobraźnię. Artykuł jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, związanych z powyższym tokiem myślenia: Czy raz nadana definicja, jest jedyną właściwą ? Czy warto próbować ”patrzeć inaczej” ? Jakie konsekwencje może przynieść tworzenie ”drugiego życia” ? Jaką rolę pełni piękno i jak o nie dbać ? W końcu – gdzie w tym procesie łączy się sztuka z techniką i czy technika może być już, sama w sobie, postrzegana jako sztuka ? Nasze przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami z różnych dziedzin działalności artystycznej. Przegląd prac umożliwi wysnucie odpowiedzi jednak nie jednoznacznych, a pozwalających na indywidualne przemyślenia i wnioski, wobec relacji między sztuką i techniką. 

Słowa kluczowe: interpretacja, drugie życie, piękno, technika, sztuka

str. 25

 pobierz

3

vol. 7, iss. 3/3 

Magdalena GAZUR
Pomiędzy tradycją a nowoczesnością – Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura“ w Bolesławcu jako przykład działań łączących tradycyjne techniki wytwarzania z nowymi technologiami 

Streszczenie: Bolesławiec to kolebka tradycyjnej polskiej ceramiki znanej prawie na całym świecie. Metodą i siłą wytwarzania tych wyrobów jest proces oparty o produkcję ściśle powiązaną z pracą ludzkich rąk. Spośród 23 zakładów w Bolesławcu „Manufaktura” jest jednym z pierwszych, który zrozumiał że aby nie pozostać na rynku nierozpoznawalną jednostką wśród pozostałych fabryk, muszą zatrudnić projektanta i zmienić politykę firmy opartą o nowe technologie i nowy design. Jak w fabryce z tak bogatym bagażem tradycji i ważnym elementem pracy ludzkich rąk wprowadzać innowacje nie zatracając ducha i istoty produkcji bolesławieckich wyrobów? 

Słowa kluczowe: ceramika, technologie, praca ręczna

str. 34

 pobierz

4

vol. 7, iss. 3/4 

Natalia JURCZAK-NOGA
Współczesna kultura obrazu i jej źródła 

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest analizą historyczną zjawisk na styku nauki, sztuki i technologii, który zmienił realia początku XX wieku za sprawą rewolucji wywołanej przez Kodaka w kulturze masowej dającej początek rozwojowi kultury obrazu. 

Słowa kluczowe: dagerotpia, kalotypia, mokry kolodion, Kodak, kultura obrazu

str. 43

 pobierz

5

vol. 7, iss. 3/5 

Katarzyna DYBAŁA, Jerzy WOJEWÓDKA
Sztuka wczesnego baroku w języku współczesnej techniki – analiza porównawcza: Villa Giulia a projekt studencki 

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jakich relacjach pozostają sztuka i technika dzisiejszych czasów. Głównym założeniem jest zbadanie wpływu rozwiniętej technologii na ekspresję artysty. Jako przykład czystej wizji projektowej zrealizowanej bez pomocy współczesnych rozwiązań budowlanych wybrano wczesnobarokową rezydencję papieską Villa Giulia autorstwa G.B. da Vignola. Projekt studencki Wiejski Domek reprezentuje koncepcję domku jednorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań systemowych. Obiekty pozwalają na porównanie ich cech z wyróżnieniem dwóch nadrzędnych kategorii. Kategoria pierwsza obejmuje układ struktury założeń i zawiera kontrastową zasadę ułożenia elementów oraz strefowanie funkcjonalne. Druga kategoria zajmuje się ideą konkretnego układu elementów i jej efektem wrażeniowym. Do tej części należą koncepcja głębi oraz skromnego zewnętrza przy bogatym wnętrzu. Metoda badawcza opiera się na uproszczeniu rzutów oraz przekrojów przykładowych obiektów do schematycznych analiz. Na jej podstawie wykazano silne cechy wspólne i wyraźną analogię ideową pomiędzy zamysłem Vignoli a wizją studencką. Podsumowaniem badania jest wniosek, że sztuka ma za zadanie sformułować cel, a technika powinna umożliwić jego realizację w wymiarze rzeczywistym. Dzięki obopólnej współpracy możliwe jest uzyskanie realnego rozwiązania projektowego. Na podstawie analizy można zauważyć, że współczesne rozwiązania pozwoliły na zwiększenie uniwersalności oraz dopasowanie pomysłu mistrza architektury wczesnobarokowej do realiów człowieka XXI wieku. 

Słowa kluczowe: barok, technologia, kontrast, przestrzeń, struktura

str. 56

 pobierz

6

vol. 7, iss. 3/6 

Renata BONTER-JĘDRZEJEWSKA
Nowy wymiar ceramiki. Narzędzia cyfrowe w procesach kształtowania obiektów ceramicznych – druk 3D  

Streszczenie: Ceramika, niemal od zawsze, odgrywała ważną rolę w życiu człowieka. W ostatnich kilkudziesięciu latach stała się znakomitym materiałem podnoszącym walory surowców i materiałów wykorzystywanych w odległych od siebie przemysłach. Poza liczną grupą tworzyw ceramicznych, stosowanych w ceramice artystycznej, pojawiają się coraz to nowsze materiały, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, stosowane w ceramice inżynieryjnej. Przestaje już dziwić informacja o zastosowaniu powłok ceramicznych w turbinach silników, czy noszonych wyrobach tekstylnych. Nie byłaby możliwa tak wielka ekspansja ceramiki, gdyby nie pojawiały się nowoczesne, nowatorskie technologie. Istotą postępu jest zmiana myślenia o tworzywie i jego zastosowaniu. Nad tymi problemami skupiają się współcześni badacze, naukowcy, artyści, projektanci. Niewątpliwie, w niedalekiej przyszłości, język cyfrowy prawie całkowicie wyprze przekaz analogowy. I właśnie świadomość rychłego nadejścia nowego powinna być argumentem przekonującym współczesnych twórców do stopniowego wdrażania się w technologie zaawansowane. 

Słowa kluczowe: ceramika tradycyjna, ceramika inżynieryjna, techniki ceramiczne, ceramika drukowana 3D, narzędzia cyfrowe

str. 70

 pobierz

7

vol. 7, iss. 3/7 

Maciej KASPERSKI
Technologia jako fetysz

Streszczenie: Naszą cywilizację charakteryzuje fascynacja osiągnięciami technologicznymi, wszelkiego rodzaju nowinkami mającymi swoje źródło w odkryciach naukowych czy efektach przeprowadzanych badań. Postęp technologiczny na pewno wpłynął na ewolucję naszych zachowań. Ułatwia życie, inspiruje nas, ale jednocześnie wywołuje poczucie zdominowania przez technologię. Już w XIX wieku amerykański poeta i filozof Henry David Thoreau stwierdził: „Człowiek stał się narzędziem swoich narzędzi.” Thoreau zwraca naszą uwagę na kwestię poddania, zależności w kontekście tego co człowiek stworzył. Czy człowiek zawsze jest w stanie panować nad przedmiotem ? Czy przedmiot może zapanować nad człowiekiem ? To z pozoru naiwne pytanie dotyka kwestii fascynacji przedmiotem w kontekście jego wartości, kontekstu, użyteczności czy rodzaju użytej technologii. W dawnych wierzeniach rdzennych kultur plemiennych, zwłaszcza przed rozwojem zorganizowanych systemów religijnych, wszystkie istoty nieludzkie posiadały duszę łącznie z przedmiotami. Przedmioty, części maszyn, urządzeń często stają się współczesnymi totemami, którym oddawana jest cześć. Otoczone irracjonalnym kultem stają się współczesnymi fetyszami obdarzonymi magiczną siłą, której źródło jest tajemnicze czy nie do końca rozumiane. W tekście podejmuję zagadnienia z pogranicza sztuki i techniki, gdzie najbardziej widoczne są niuanse, zależności oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi. Momenty, w których następuje swoista wymiana energii między przedmiotem a użytkownikiem, między obiektem a obserwatorem. Ten związek stał się również istotny w wielu moich realizacjach czy to poprzez konkretny obiekt, czy czynność ale również technikę jak i sposób realizacji. W drugiej części prezentuję wybrane realizacje współczesnych twórców: projektantów czy artystów, w których kontekst technologiczny jak i związku z przedmiotem określa kierunek ich działań czy inspiracji. 

Słowa kluczowe: technologia, fetysz, Maciej, Kasperski, ceramika

str. 87

 pobierz

8

vol. 7, iss. 3/8 

Justyna ŻAK
Techniki szklarskie w kontekście projektowania oświetlenia 

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja możliwości technologicznych oraz walorów wizualnych technik formowania szkła w kontekście projektowania oświetlenia będącymi źródłami nowatorskich oraz oryginalnych rozwiązań. Ponadto, publikacja porusza również problem niedoboru światła naturalnego w środowisku życia człowieka, uwarunkowanego położeniem geograficznym, ale również zawrotnym i wymagającym pędem życia w dużych miastach. Podsuwa rozwiązania tego problemu wskazując w tym celu nowatorskie rozwiązania opraw oświetleniowych o zmiennej temperaturze barwowej. 

Słowa kluczowe: projektowanie, szkło, oświetlenie, barwy, światło

str. 107

 pobierz

9

vol. 7, iss. 3/9 

Tomasz WAGNER
Śmieci i odpady w architekturze  

Streszczenie: Tematem artykułu są współczesne nurty antyestetyczne w architekturze: architektura śmieci i odpadów, związany z nimi świadome formy twórczości w oparciu o upcykling i pseudorecykling oraz moda na architekturę biedy i przypadku – architektura bez udziału architektów. 

Słowa kluczowe: recykling, upcykling, sztuka śmieci, re-design, odpady

str. 117

 pobierz

10

vol. 7, iss. 3/10 

Piotr JĘDRZEJEWSKI
Sztuka kinetyczna, projektowanie kinetyczne 

Streszczenie: Zarówno sztuka kinetyczna jak i projektowanie kinetyczne, leżą w zakresie aktywności zawodowej autora. Autor jest artystą i projektantem i ze swojego punktu widzenia opisuje przytaczane w tekście fakty i przykłady obiektów sztuki. Pierwsza część artykułu dotyczy genezy sztuki kinetycznej. Zostają przytoczone przykłady wybranych artystów i ich dzieł, które powstały na przestrzeni ostatnich stu lat. W drugiej części autor przechodzi do opisania własnej działalności w zakresie sztuki kinetycznej, a także projektowania kinetycznego. W trzeciej części artykułu zostają opisane wybrane przykłady prac studenckich z Pracowni Projektowania Kinetycznego wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Genezą pracowni były własne doświadczenia zawodowe i artystyczne autora artykułu. 

Słowa kluczowe: sztuka kinetyczna, projektowanie kinetyczne, dizajn, rzeźba kinetyczna

str. 133

 pobierz

11

vol. 7, iss. 3/11 

Jan KUKUŁA
Projektowanie dla Fabryki Samochodów Ciężarowych Star i Jelczańskiech Zakładów Samochodowych – przyczynek do historii wzornictwa w ASP we Wrocławiu  

Streszczenie: Artykuł ukazuje tło i realia projektowania wzorniczego dla producentów samochodów ciężarowych JELCZ I STAR w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na podstawie własnych doświadczeń autor dokonuje subiektywnej oceny okresu przed transformacją ustrojową. Odnosząc się do metodologii projektowania prezentuje wypracowane metody realizacji projektów stosowane przez projektantów wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Opisane przykłady pięciu realizacji (studium przypadku) przybliżają stosowane skuteczne procedury projektowe w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Słowa kluczowe: projektowanie, Star, Jelcz, autobusy, model połówkowy

str. 149

 pobierz

12

vol. 7, iss. 3/12 

Piotr STOCKI
Współpraca z przemysłem na przykładzie projektu zdalnie sterowanego robota budowlanego przy współpracy z firmą A.R.E.  

Streszczenie: Koncepcja zdalnie sterowanych maszyn znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie czy ratownictwie. Autor podjął próbę znalezienia kompromisu między pragmatycznym charakterem robota budowlanego a atrakcyjną formą – wynikającą z potrzeb, ograniczeń i oczekiwań użytkowników. 

Słowa kluczowe: robot, bezpieczeństwo, maszyny budowlane, design, ergonomia

str. 160

 pobierz

13

vol. 7, iss. 3/13 

Agnieszka KŁOS
Krajobraz wspólnot. Mrówki w służbie piękna  

Streszczenie: W 2012 roku artysta Elvin Flamingo zrealizował projekt zatytułowany „Symbiotyczność tworzenia”, który został zaprojektowany na co najmniej dwadzieścia lat istnienia. Jego podstawą są mrówki, które w tym projekcie znoszą klasyczną dychotomię Natura-Kultura, a jednocześnie negują klasyczny podział na twórcę i jego dzieło. Współcodzienność, jaką tworzy artysta z mrówkami i technologią, wyznacza nie tylko perspektywę posthumanistyczną w sztuce, ale przyczynia się do wzmożenia uwagi na technologię, technikę i dizajn zwierzęco-ludzkiego świata. 

Słowa kluczowe: symbiotyczność, natura, kultura, technologia, posthumanizm, dizajn

str. 176

 pobierz

14

vol. 7, iss. 3/14 

Beata MAK-SOBOTA
Technika a walory formalne w szkle artystycznym na przykładzie wystawy postawy i procesy – szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu  

Streszczenie: Tworzywo wymaga określonego z nim sposobu postępowania w celu osiągnięcia celu, jakim w artystycznej działalności twórczej jest dzieło. Proces twórczy uwarunkowany jest zastosowaną techniką, ta implikuje walory formalne, którymi rozporządza artysta. Związek materii i techniki tworzy wielokierunkowy obszar, w którym artysta odnajduje własne miejsce – rozpoznaje je, określa, znamionuje i nadaje mu znaczenie. Technika wzmacnia oddziaływanie immanentnych cech szkła jako tworzywa. 

Słowa kluczowe: szkło, technika, proces, walor formalny, artysta

str. 184

 pobierz

15

vol. 7, iss. 3/15 

Aleksander KRÓL
Ukryte, ale niesamowite – tunele drogowe  

Streszczenie: Tunele są obiektami, które w zasadzie mają tylko cechy praktyczne. Jeśli inne obiekty będące dziełem inżynierów takie, jak wiadukty czy budynki oprócz własności użytkowych mają również walory estetyczne, to tunele lokują się na drugim końcu tej skali. Co więcej, idąc dalej tym tropem odkrywamy, że każdy tunel jest właściwie przeciwieństwem pojęcia obiektu: to dziura, pustka pod powierzchnią Ziemi. Jednak pomimo tak skrajnie użytkowego charakteru tuneli, można z nimi skojarzyć sporo bardziej abstrakcyjnych zagadnień. W artykule omówiono znaczenie tuneli dla współczesnego społeczeństwa, wspomniano kilka ważnych faktów z ich historii oraz wskazano najważniejsze zagrożenia łączące się z użytkowaniem tuneli. 

Słowa kluczowe: tunel drogowy, współczesny transport, złożoność, inżynieria

str. 202

 pobierz

Część druga

 

Spis treści

pobierz

16

vol. 7, iss. 3/16 

Edyta KARDAS
Analiza wybranych wskaźników efektywności pracy wielkiego pieca  

Streszczenie: W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia. 

Słowa kluczowe: wielki piec, efektywność, czas pracy, uzysk

str. 217

 pobierz

17

vol. 7, iss. 3/17 

Marzena OGÓREK, Zbigniew SKUZA, Tadeusz FRACZEK
Charakterystyka azotowania jonowego z zastosowaniem ekranu aktywnego trudnoazotujących się materiałów metalicznych  

Streszczenie: W artykule dla wybranej grupy materiałów trudnoazotujących się (stale austenityczne: X5CrNi18-10; X2CrNiMo17-12-2; tytan techniczny Ti99.2; stop tytanu Ti6Al4V) porównano właściwości warstw wierzchnich (głębokość dyfuzji azotu, twardość, ścieralność) uzyskanych w wyniku procesu azotowania jonowego próbki umieszczonej bezpośrednio na katodzie i próbki umieszczoną na katodzie z użyciem ekranu aktywnego („active screen”). Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, iż w tym przypadku metoda „active screen” jest bardziej efektywna. O atrakcyjności tej innowacyjnej metody dodatkowo może świadczyć fakt, iż implementowanie jej do warunków przemysłowych jest prostym niemal bez kosztowym zabiegiem (koszty związane z wytworzeniem ekranu aktywnego). 

Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, ekran aktywny, materiały trudnoazotujące się, efektywność
str. 228  pobierz

18

vol. 7, iss. 3/18 

Marzena OGÓREK, Dominika STRYCHARSKA
Wpływ kultury organizacyjnej i stylu kierowania na zadowolenie pracowników  

Streszczenie: Organizację najczęściej definiuje się, jako grupę ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany, nastawioną na osiągnięcie jakiegoś celu. Najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest jej właściwe zarządzanie, czyli „zestawienie działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”. Najważniejszy wpływ na zachowanie ludzi ma przyjęta w każdej organizacji kultura organizacyjna. Wśród uznanych definicji stanowi ją zbiór wspólnych wierzeń, wartości, rytuałów, opowieści, mitów, specyficznego języka, podtrzymujących poczucie wspólnoty wśród członów organizacji. Kultura organizacyjna wskazuje jak członkowie układają wzajemne relacje w ramach zespołu oraz jaki mają stosunek do dobra czy celu wspólnego. 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, style kierowania, zadowolenie pracowników, zasoby ludzkie
str. 239  pobierz
19 vol. 7, iss. 3/19 

Rafał PRUSAK
Analiza związków pomiędzy wybranymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem a możliwościami zarządzania wiedzą  

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy wybranych zagadnień związanych ze stosowanym przez przedsiębiorstwo stylem zarządzania, istniejącym wariantem struktury organizacyjnej oraz ogólnymi założeniami systemu zarządzania wiedzą. Podstawowym celem badania była próba zidentyfikowania tendencji oraz zależności pomiędzy wymienionymi czynnikami a wielkością przedsiębiorstw lub typem realizowanej przez niego działalności. W poszczególnych przedsiębiorstwach kwestionariusz każdorazowo wypełniany był przez przedstawiciela naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, zasoby ludzkie
str. 252  pobierz
20 vol. 7, iss. 3/20 

Dominika STRYCHARSKA, Mariusz SALWIN, Jan LIPIAK, Michał ANDRZEJEWSKI
Zastosowanie analizy Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn powstających niezgodności w procesie produkcji artykułów gospodarstwa domowego  

Streszczenie: W artykule omówione zostały elementarne kwestie dotyczące audytu wewnętrznego, przedstawiono również narzędzia zarządzania jakością takie jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w produkowanych wyrobach. Pogłębiona analiza najczęściej występującej niezgodności jaką są przebarwienia pozwoliła określić przyczyny jej powstawania oraz zaproponować odpowiednie działania naprawcze. 

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, jakość, analiza Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy
str. 262  pobierz
21 vol. 7, iss. 3/21 

Diana KRAL
Analiza wpływu systemu controllingu operacyjnego na wynik operacyjny jednostki  

Streszczenie: Artykuł wpisuje się w problematykę zwiększania efektywności procesów w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Stara się ukazać możliwości jakie płyną dla przedsiębiorstwa z zebrania i wykorzystania informacji do efektywnego kierowania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ukazania związku pomiędzy zastosowaniem narzędzi controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, a osiąganymi przez niego wynikami w działalności bieżącej. Badania przeprowadzone na przedsiębiorstwie wprowadzającym controlling operacyjny w swojej działalności pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że zastosowanie systemu controllingu operacyjnego ma bezpośredni wpływ na wzrost wyniku operacyjnego jednostki. Wskazaną zależność zaobserwowano w ośmiu z dziewięciu analizowanych oddziałów firmy. Badanie zależności przeprowadzone zostało jako porównanie operacyjnych wyników finansowych poszczególnych oddziałów zarówno przed jak i po wprowadzeniu systemu controllingu operacyjnego. 

Słowa kluczowe: controlling, controlling operacyjny, decyzje zarządcze, efektywność procesów przedsiębiorstwa, wynik operacyjny jednostki
str. 271  pobierz
   
© wydawnictwo.panova.pl