Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

Anna BLUSZCZ
Ecological growth boundaries
DOI 10.1515/mspe-2017-0008
Streszczenie: Tendencje społeczeństwa do nieustannego wzrostu gospodarczego w połączeniu ze zmianami demograficznymi doprowadziły dziś do istotnych problemów ekologicznych w skali globalnej, do których należą między innymi: wzrost wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych, wzrost emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleb, wód, powietrza oraz postępująca degradacja ekosystemów. W obliczu tak poważnych zagrożeń niezbędne są globalne inicjatywy wszystkich państw w celu ograniczania skutków nadmiernej konsumpcji. Celem artykułu jest prezentacja metod pomiaru poziomu konsumpcji zasobów naturalnych przez społeczeństwa oraz badanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczeństw, a zużyciem zasobów. Jako metodę pomiaru poziomu konsumpcji dzisiejszych pokoleń w odniesieniu do możliwości regeneracyjnych środowiska naturalnego wykorzystano popularny miernik – ślad ekologiczny (Ecological Footprint). Natomiast jako metodę oceny poziomu rozwoju społeczeństw wykorzystano wskaźnik Human Development Index (HDI), uwzględniający trzy podstawowe obszary: oczekiwana długość życia, poziom PKB na mieszkańca oraz edukację. Wyniki badań wskazują, że aktualny trend nieograniczonej konsumpcji krajów wysokorozwiniętych odbywa się kosztem przyszłych pokoleń.
Słowa kluczowe: ślad ekologiczny, wskaźnik rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl