Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

 p-ISSN 2299-0461, e-ISSN 2450-5781

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że czasopismo Management Systems in Production Engineering zostało zaakceptowane do indeksowania w wybranych produktach i usługach firmy Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Począwszy od 2017 r. nasze czasopismo zostało włączone do nowej (istniejącej od listopada 2015 roku) bazy czasopism „wschodzących” (Emerging Sources Citation Index – ESCI) w ramach Web of Science™ Core Collection. Mimo, że czasopisma uwzględniane w ESCI nie mają wyznaczonego Impact Factor (IF), to jednak przeszły wstępną ocenę edytorską i podlegają dalszemu procesowi kwalifikacji pod kątem włączenia ich do indeksów obejmujących tytuły z wyznaczonymi IF (SCIE oraz SSCI), a także innych repozytoriów. W związku z tym, w przyszłości Management Systems in Production Engineering może być oceniane i włączane do innych produktów Clarivate Analytics.

Wyróżnienie naszego czasopisma jest wynikiem zaangażowania Redakcji Management Systems in Production Engineering w proces ciągłego podnoszenia jego jakości. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w bazie danych ESCI przełoży się na jego większą rozpoznawalność oraz poprawę cytowalności Państwa artykułów. Dzięki indeksowaniu w ESCI, artykuły publikowane w Kwartalniku Management Systems in Production Engineering będą bardziej dostępne dla specjalistów na całym świecie.

 

Czasopismo posiada przypisany numer DOI.
Podawanie tego numeru w bibliografii poprawia identyfikowalność artykułu w sieci Internet

i powoduje zwiększenie cytowalności.

 

 

 PATRONAT:

 

 Kwartalnik indeksowany jest w:

 
Arianta ADS Baidu Scholar
Celdes CNKI Scholar CNPIEC
J-Gate JournalTOCs KESLI-NDSL
Naviga Primo Central ReadCube
Summon TDNet TEMA
 WanFang Data WorldCat Ulrich's Periodicals Directory 

 

 
ICV 2012: 4.87
ICV 2013: 5.69
ICV 2014: 5.78 (54.03)
ICV 2015: 84.13
ICV 2016: 89.79
ICV 2017: 99.99
ICV 2018: 100.00

 
2012: 0.502
2013: 0.651
2014: 0.734
2015: 0.802
2016: 1.021

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z listą czasopism punktowanych na 2019r.
publikacjom w naszym kwartalniku przyznano 20 punktów (poz. 13876)

 

Licencja Creative Commons
Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access
na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

   
© wydawnictwo.panova.pl