Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

A. Andrykiewicz, J. Słonimiec, T. Łagutko, I. Kolar
Ecolabelling jako proekologiczny instrument stymulacji popytu na rynek produktów konsumpcyjnych
Streszczenie: Artykuł obejmuje problematykę wpływu ekoznakowania na wybory konsumenc-kie w Niemczech i Polsce. Zawiera ona zarówno genezę powstania ecolabellingu oraz jej funkcje. W dalszej części artykułu zostało zawarte zagadnienie produktu ekologicznego. Bardzo istotnym zjawiskiem i coraz bardziej powszechnym jest zjawisko greenwashing`u, czyli m. in. bezpodstawnego wykorzystywania znaków ekologicznych w celu zwiększenia sprzedaży. Walka, czy też ograniczanie tego zjawiska związane jest z kryteriami przyznawania ekoznaków, które zostały opisane w dalszej części. Badania dotyczące znajomości znaków ekologicznych zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale bieżącego roku wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Christiana-Albrechta w Kiel. Dotyczyły znajomości nie tylko ekoznaków ale również ilości pieniędzy, które przeznaczane są na zakupy. Wyniki badań stwierdziły, że polscy studenci mniejszą rolę przy wyborach w zakupach przykładają do kwestii środowiskowych, niż stu-denci niemieccy.
Słowa kluczowe: ecolabelling, popyt ekologiczny, produkty ekologiczne, rynek produktów ekologicznych
Czytaj artykuł » 

V. Nordin, Y. Mikhalskaya
Zróżnicowanie oceny zgodności w branży transportu samochodowego
Streszczenie: Stosowana w Rosji ocena zgodności przy certyfikacji produkcji (usług) zakłada ich podział tylko na dwie grupy - „zgodne” i „niezgodne”. Jednakże przy dążeniu do podwyższenia jakości jest to niewystarczające i dla konsumenta, i dla producenta. W artykule proponuje się zastosowanie bardziej zróżnicowanej oceny zgodności poprzez ustalenie jej poziomów z ilościowym określeniem ich wielkości.
Słowa kluczowe: transport samochodowy, ocena zgodności, certyfikacja
Czytaj artykuł »  

Z. Matuszak
Uwagi o badaniach infradźwięków na morskich obiektach pływających
Streszczenie: Scharakteryzowano ogólnie znaczenie działania infradźwięków na organizm ludzki. Wskazano podstawowe źródła infradźwięków. Przedstawiono zestawienie wybranych badań klinicznych wpływu drgań o częstotliwości poniżej 20 Hz na organizm ludzki w ostatnich latach.
Słowa kluczowe: ultradźwięki, badania, organizm ludzki
Czytaj artykuł »

P. Urban
Rozwiązanie zjawisk geomechanicznych w obszarze na styku skała - gaz w kopalniach ostrawsko-karwińskich
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza zjawisk wyrzutu węgla i gazu w kopalniach okręgu Ostrawsko-Karwińskiego zagłębia węglowego. Zaprezentowano ewolucję możliwości występowania wybuchów oraz nowe trendy w określaniu kryteriów wskaźników przewidywania w kopalni Paskov. Jako główny temat, artykuł podejmuje aspekty ciągłej prognozy nagłych wyrzutów w obszarze eksploatacji górniczej.
Słowa kluczowe: wyrzuty węgla i gazu, pomiary, prognozy wybuchu
Czytaj artykuł »

J. Boron-Kaszycka
Wpływ zintegrowanych systemów zarządzania na efektywność ekonomiczną – studium przypadku
Streszczenie: Efektywność ekonomiczna wymaga, aby poszczególne przedsiębiorstwa ponosiły jak najmniejsze koszty oraz by wytwarzały właściwą produkcję. W niniejszym artykule przedstawiono obniżenie kosztów działalności w wyniku wprowadzenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Dokonano tego na podstawie studium przypadku firmy produkcyjnej.
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, sposoby obniżenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływ zintegrowanych systemów zarządzania
Czytaj artykuł »

E. Kamińska, J. Merkisz
Recykling samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych – aspekt środowiskowy
Streszczenie: Autorzy przeanalizowali metody ekobilansowe, pod względem ich zastosowania dla określenia obciążeń środowiskowych recyklingu zużytych samochodowych  akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opisali wybraną metodę (LCA) oraz scharakteryzowali technologię recyklingu wykorzystywaną przez jedną z polskich firm, w której planowane jest przeprowadzenie analizy ekobilansowej.
Słowa kluczowe: recykling, akumulatory kwasowo-ołowiowe, ekobilans, ołów, obciążenia środowiska
Czytaj artykuł »

J. Sitko
Wybrane przyczyny występowania wad wyrobów konstrukcyjnych oraz metody ich usuwania w zakładzie remontowo-produkcyjnym
Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane czynniki wpływające na ilość wybrakowanych elementów konstrukcji stalowych stosowanych w pojazdach transportowych.  Przeanalizowano wyroby z lat 2007-2009 produkowane w istniejącym zakładzie remontowo-produkcyjnym. W wyniku badań zaproponowano szereg sposobów ograniczenia wpływu analizowanych przyczyn na powstawanie wad wyrobów konstrukcyjnych.
Słowa kluczowe: wada, konstrukcja, stal, koszt
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl