Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

T. Domagała, R. Wolniak
Reverse supply chain
Streszczenie: Publikacja koncentruje się na przedstawieniu odwróconego łańcucha dostaw, którego rola we współczesnym biznesie rośnie wraz z powstawaniem regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz możliwości zmniejszenia kosztów operacyjnych. W publikacji omówione zostały także główne problemy w rozwoju dającego korzyści odwróconego łańcucha dostaw oraz możliwe do podjęcia działania w celu ich przezwyciężenia.
Słowa kluczowe: odwrócony łańcuch, logistyka zwrotna, remanufacturing
Czytaj artykuł »   

B. Gala, R. Wolniak
Problems of implementation 5S practices in an industrial company
Streszczenie: 5S jest jednym z narzędzi Lean Management pozwalającym w efektywny sposób zorganizować stanowisko pracy. Można je zastosować we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. W artykule, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe oraz zdobyte doświadczenie, zaprezentowano teoretyczny opis Lean Management i 5 S oraz przedstawiono analizę przypadku wdrożenia narzędzia w przedsiębiorstwie. Następnie zidentyfikowano problemy, które występują podczas zastosowania 5S.
Słowa kluczowe: 5S, lean management
Czytaj artykuł »   

M. Mierzwa
Versatile applications of titanium including the medical aspects
Streszczenie: Artykuł stanowi pracę przeglądową, na temat tytanu jako materiału o szerokim wachlarzu zastosowań. Zaprezentowana została zarówno analiza literaturowa jak również część wyników własnych badań naukowych. W publikacji poruszono istotne właściwości tytanu oraz kosztowny proces jego otrzymywania.
Słowa kluczowe: tytan, związki i stopy tytanu, zastosowanie tytanu, biomateriały
Czytaj artykuł »

A. Bryłkowska i in.
Changes in the systems of wastewater management in public health protection institutions of lubuskie voivodship 2007-2010 – research results
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką ściekową w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach 2007-2010. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje zmiany kondycji finansowej tych jednostek determinowane przez systemy gospodarki ściekowej.
Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, ścieki, jednostki ochrony zdrowia
Czytaj artykuł »   

K. Marciniak, A. Zagajewski, T. Łagutko
Document management systems as a tool which improve administra tive procedures of the local government units
Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawione zostały zestawienia kosztów ponoszonych przez tradycyjne prowadzenie dokumentacji. Następnie dokonano charakterystyki systemów zarządzania dokumentami. Przedstawiono również stan obecny wdrożeń takich systemów oraz przedstawiono korzyści z ich wdrożenia. Przedstawione narzędzie wydaje się być dobrą alternatywą, która spełnia oczekiwania zarówno urzędników jak i petentów. W publikacji zostały opisane istotne cechy takich systemów. Wymienione zostały również istotne aspekty, które należy przeanalizować zanim wdroży się tego typu system.
Słowa kluczowe: elektroniczny obieg dokumentów, e-administracja, systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie procedur administracyjnych, DMS
Czytaj artykuł »   

J. Słonimiec, J. Świtała
European development of eco-management and audit scheme (EMAS) in the European Union
Streszczenie: Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: system ekozarządzania i audytu, EMAS
Czytaj artykuł »   

M. Stępień, M. Wadowski, Z. Żurakowski
Waste management in the minds of young people
Streszczenie: Celem artykułu było zbadanie świadomości młodych ludzi na temat gospodarki odpadami, ich wiedzy o wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ich stosunku do segregacji odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że młodzi ludzie nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zarówno procesu segregacji odpadów w ich regionie, jak i znajdujących się w pobliżu instalacji do ich przetwarzania, a wiedza dotycząca nadchodzących zmian jest znikoma. Pomimo tego starają się oni dbać o środowisko i pozytywnie podchodzą do tematu segregacji odpadów.
Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, segregacja odpadów, infrastruktura komunalna, środowisko naturalne
Czytaj artykuł »   

A. Kratiuk, S. Zendla, Z. Żurakowski
Silesian University of Technology students’ knowledge of fire regulations and first aid. Research report
Streszczenie: Przedstawiony raport jest wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów Politechniki Śląskiej. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące przepisów przeciw pożarowych oraz zasad postępowania w wyniku zaistnienia pożaru. Zaprojektowana ankieta sprawdzała wiedzę studentów odnośnie tych właśnie dziedzin. W pożarach każdego roku giną tysiące ludzi, a znacznie większa liczba ulega poparzeniom. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy człowiek znał podstawowe przepisy przeciwpożarowe, wiedział jak się zachować w sytuacji wystąpienia pożaru oraz co najważniejsze by potrafił udzielić pierwszej pomocy gdy zaistnieje taka potrzeba.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, pożar, pierwsza pomoc
Czytaj artykuł »   

   
© wydawnictwo.panova.pl