Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Zasady publikacji

 

1. Artykuły do czasopisma przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza.

2. Wraz z artykułem należy dostarczyć do redakcji oświadczenie o oryginalności publikacji oraz o jednorazowym przekazaniu praw autorskich (druk dostępny tutaj).

3. Dopuszczalne formaty plików tekstowych: .rtf, .doc, .docx.

4. Każdy artykuł, aby został dopuszczony do recenzji i wydania powinien posiadać (szczegóły).

5. Bibliografia na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, wg następującego schematu (szczegóły).

6. Obowiązkiem każdego autora jest sprawdzenie czy poszczególne pozycje w wykazie literatury posiadają numer DOI. W tym celu można skorzystać ze strony: http://www.crossref.org/guestquery/.

7. Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Redakcję.

8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii redakcji, artykuł zostaje przekazany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł.

9. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

10. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.

11. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, służący do identyfikacji go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

12. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor, a jeden z recenzentów zatrudniony jest w innym kraju niż autor artykułu (druk dostępny tutaj).

13. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja").

14. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów (druk dostępny tutaj).

15. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, autor/rzy zostanie/ą poinformowani o terminie publikacji.

16. Lista recenzentów danego roku publikowana jest w czwartym numerze czasopisma oraz na stronie www.

17. Opłata za druk artykułu wynosi 650 PLN + 23% VAT płatna na konto bankowe:

P.A. NOVA SA.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 GLIWICE
BZ WBK
31 1090 1766 0000 0001 3562 6457

   
© wydawnictwo.panova.pl