Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Zasady publikacji

 

1. Artykuły do czasopisma przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza.

2. Wraz z artykułem należy dostarczyć do redakcji oświadczenie o oryginalności publikacji oraz o jednorazowym przekazaniu praw autorskich (druk dostępny tutaj):

3. Dopuszczalne formaty plików tekstowych: .rtf, .doc, .docx.

4. Każdy artykuł, aby został dopuszczony do recenzji i wydania powinien posiadać (szczegóły):

 • tytuł w j. polskim i angielskim,
 • afiliacje i dane kontaktowe autorów (adres pocztowy oraz e-mail)
 • streszczenie (min. 100 słów) w j. polskim i angielskim,
 • podpisy pod rysunkami i tabelami w j. polskim i angielskim oraz ewentualnie źródło.
 • objętość od 15000 do 20000 znaków,
 • elementy grafiki rastrowej w treści o rozdzielczości min. 200dpi,
 • wyraźnie określone elementy—tytuł, streszczenia, rozdziały (maksymalnie 2 poziomy) itp.
 • odnośniki do bibliografii w tekście w nawiasach kwadratowych.

5. Bibliografia na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, wg następującego schematu (szczegóły):

 • [1] J.E. Bourne. “Synthetic structure of industrial plastics”, in Plastics, 2nd ed., vol. 3. J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp.15-67.
 • [2] W.K. Chen. Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-35.
 • [3] D.B. Payne and H.G. Gunhold. “Digital sundials and broadband technology”, inProc. IOOC-ECOC, 1986, pp. 557-998.
 • [4] G. Pevere. “Infrared Nation”. The International Journal of Infrared Design, vol. 33, pp. 56-99, Jan. 1979.

Obowiązkiem każdego autora jest sprawdzenie czy poszczególne pozycje w wykazie literatury posiadają numer DOI. W tym celu można skorzystać ze strony: http://www.crossref.org/guestquery/

6. Artykuły mogą być przesyłane w j. polskim, rosyjskim lub angielskim.

7. Artykuły przesłane w j. polskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji muszą zostać przetłumaczone na j. angielski lub rosyjski.

8. Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Redakcję.

9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii redakcji, artykuł zostaje przekazany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł.

10. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

11. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.

12. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, służący do identyfikacji go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

13. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor, a jeden z recenzentów zatrudniony jest w innym kraju niż autor artykułu (druk dostępny tutaj).

14. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja").

15. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz ustosunkowanie się do ewentualnych uwag recenzentów (druk dostępny tutaj).

16. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, autor/rzy zostanie/ą poinformowani o terminie publikacji.

17. Lista recenzentów danego roku publikowana jest w czwartym numerze czasopisma oraz na stronie www.

18. Opłata za druk artykułu wynosi 399 PLN + 23% VAT płatna na konto bankowe:

P.A. NOVA SA.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 GLIWICE
Fortis Bank Polska SA.
61 1600 1172 0002 3304 9577 5001

   
© wydawnictwo.panova.pl