Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

D. Sládková
Wykorzystanie technologii GNSS do automatyzacji procesu wydobywczego
Streszczenie: VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, instytut geodezji i badań górniczych współpracował z zakładem Severočeské doly j.s.c (Kopalnie Północnoczeskie S.A.) w ramach realizacji projektu badawczego od 2007 roku. Głównym celem jest poprawa systemu sterowania dla wydobycia odkrywkowego. Dwie koparki wielonaczyniowe w kopalni węgla brunatnego Libouš zlokalizowanej w północnoczeskim zagłębiu węglowym (K800/103 i KU300/27) zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe. Pozycja bazy koparki została ustalona w oparciu o dane GPS, inklinometru oraz pomiary przyrostowe. Zebrane dane przeniesiono do bazy danych. Układ powierzchni kopalni, jak również pozycje podziemnych warstw geologicznych są stale aktualizowane w cyfrowym modelu kopalni. Głównym celem badania była weryfikacja systemu w relacji z cyfrowym modelem na potrzeby krótkoterminowych prognoz ilościowych parametrów węgla (Ad, Sd, Qr, Wr i MS), ciągłego automatycznego wyznaczania wydobytego materiału (m3, tony) oraz bieżące monitorowanie ruchów powierzchni urabianej i celów wydobywczych. Mierniczy zatrudnieni w kopalni odgrywali kluczową rolę w zespole roboczym. Artykuł opisuje możliwości wykorzystania GPS w pomiarach górniczych i planowaniu produkcji.
Słowa kluczowe: analiza, koparka wielonaczyniowa, model cyfrowy, GPS, inklinometr, pomiary przyrostowe
Czytaj artykuł »

R. Hamříková, J. Jurman
Efektywne wykorzystanie energii koparki wielonaczyniowej
Streszczenie: Optymalne wykorzystanie energii dostarczonej do koparki wielonaczyniowej zdeterminowane jest zapotrzebowaniem energetycznym całego procesu wydobywczego. W przypadku tego rodzaju maszyn, proces wydobywczy podlega ogólnym zasadom wpływającym na efekt końcowy, znanym z dowolnego innego proces urabiania materiału skalnego. Wówczas teoretyczne wnioski oraz praktyczne wyniki mogą znaleźć zastosowanie w eksploatacji urządzeń wiertniczych, tunelujących, w których dokonano znacznych oszczędności energii, a tym samym zmniejszono ekonomiczne koszty, ze względu na dostosowanie parametrów urabiania. Proponowane rozwiązanie opiera się na określeniu podstawowych wymiarów urabianego materiału, w szczególności proporcji pomiędzy szerokością i głębokością, ze względu na kryterium minimalizacji zużycia energii na określony wolumen.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, koparka wielonaczyniowa, optymalizacja
Czytaj artykuł »

V. Moni, F. Helebrant
Temperaturowy obraz zęba łyżki i jego cykl obsługowy
Streszczenie: Kształt i geometria krawędzi łyżki, wykorzystany materiał oraz materiał, z którego wykonano zęby, stanowią zestaw kluczowych elementów wpływających na efektywność i zapotrzebowanie energetyczne procesów wydobywczych z użyciem koparki wielonaczyniowej. Jeśli urządzenia wydobywcze są często wymieniane ze względu na awarie, zwiększa to w oczywisty sposób koszt wydobycia. Skraca również cykle obsługowe maszyny, a tym samym wpływa niekorzystnie na efektywność całej jednostki technologicznej. Ponadto zużycie urządzeń nie tylko wpływa na kształt, geometrię i cechy materiałowe łyżki, ale również zwiększa zapotrzebowanie energetyczne całego procesu. Zakłada się więc, że rosnące zużycie łyżek powoduje zwiększa opory urabiania, a tym samym podnosi temperaturę ze względu na rosnące tarcie. Skąd rozkład temperatury stanowić może miarę zużycia narzędzia urabiającego.
Słowa kluczowe: termografia, cykl obsługowy, koparka wielonaczyniowa
Czytaj artykuł »

J. Garnczarek
Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na jakość kształcenia – studium przypadku
Streszczenie: W artykule przedstawiono problem wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość kształcenia w placówce szkolnej na Śląsku. W tym celu, w jednej ze szkół średnich w województwie  śląskim została przeprowadzona wśród nauczycieli  ankieta. Wyniki badań, zmuszają do myślenia, słaniają do refleksji i głębszej analizy. Wyniki te są i będą weryfikowane.
Słowa kluczowe: jakość, kształcenie, ankieta, awans zawodowy nauczycieli
Czytaj artykuł »

W. Biały
Wybór optymalnej metody badania właściwości mechanicznych pokładów węgla
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano wybrane metody i sposoby wyznaczania oporów urabiania za pomocą różnych przyrządów. Omówiono zasady ich działania oraz sposób pomiaru oporów urabiania i ich przydatność utylitarną w prognozowaniu doboru maszyn urabiających na zasadzie skrawania (ścianowe kombajny bębnowe) do konkretnych warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono ich zalety oraz wady i wskazano na metodę która w najlepszy sposób oddaje ich charakter pracy a tym samym uzyskane tą metodą wyniki mogą być uznane jako reprezentatywne.
Słowa kluczowe: właściwości węgla, analiza, metoda optymalna
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl