Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

T. Cisek
Korzyści i zagrożenia płynące z realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie z wykorzystaniem funduszu spójności - studium przypadku
Streszczenie: W artykule przedstawiono proces realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Główny nacisk położono na korzyści płynące z wdrożenia zakładanych rozwiązań, zarówno dla środowiska naturalnego – jakości wód powierzchniowych, jak i finansów gminy i poszczególnych gospodarstw domowych. Referat ukazuje ponadto przykłady możliwych komplikacji, natury finansowej jak i technicznej, występujących na etapie realizacji projektu, a nie dających się przewidzieć na etapie projektu.właściwości węgla, analiza, metoda optymalna
Słowa kluczowe: gospodarka wodnościekowa, Fundusz Spójności, ścieki komunalne, kanalizacja
Czytaj artykuł »

M. Mierzwa
Inżynieria Kansei i możliwości jej zastosowania dla sektora opakowaniowego
Streszczenie: W publikacji przedstawiono krótką charakterystykę metody Kansei Engineering, dokonano opisu sektora opakowaniowego rynku i samego opakowania jako wyrobu finalnego oraz umieszczono przebieg postępowania przy wykorzystaniu inżynierii Kansei. Artykuł ma na celu podkreślenie użyteczności opisanej metody dla oszczędności czasu i finansów przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: inżynieria Kansei, opakowania, sektor opakowaniowy, projektowanie, zastosowanie Kansei Engineering
Czytaj artykuł »

M. Gawron, E. Kitta, A. Zagajewski, A. Shageev
Europejski system ekoznaków i jego rola w ograniczaniu zagrożeń przemysłowych
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę europejskiego systemu ekoznakowania oraz jego roli w ograniczaniu zagrożeń dla środowiska płynących ze strony przemysłu związanego z wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie podejmuje próbę postawienia syntetycznej oceny efektywności jego funkcjonowania. Dla lepszego ukazania tej roli oraz jego oceny w niniejszym artykule wykorzystano m.in. badania porównawcze przeprowadzone na grupie 400 polskich i niemieckich studentów ukierunkowane na określenie poziomu znajomości problematyki ekoznakowania produktów oraz kryteriów wyborów konsumenckich.
Słowa kluczowe: ekoznak, ekoetykieta, kryteria wyborów konsumenckich, instrumenty ograniczania zagrożeń przemysłowych
Czytaj artykuł »

K. Zagajewska, A. Hasiuk
Aspekty ekologiczne jako stymulatory sprzedaży samochodów
Streszczenie: W publikacji podjęto próbę wykazania związku pomiędzy działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, powstałych przy produkcji, eksploatacji i gospodarką odpadów a popytem na samochody, które identyfikuje się jako ekologiczne.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, samochody ekologiczne, napędy hybrydowe, sprzedaż samochodów, zachowania konsumentów
Czytaj artykuł »

W. Biały
Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie produkującym kable
Streszczenie: Logistyka jako metoda zarządzania jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy ogólnej o zasadach, metodach i technikach kształtowania przepływu materiałów i wyrobów gotowych, oraz związanych z nim informacji w systemach i między systemami logistycznymi. Sprawnie działający system logistyczny w przedsiębiorstwie w dzisiejszych realiach gospodarczych jest warunkiem utrzymania się firmy na rynku oraz uzyskania przez nią pozycji konkurencyjnej. Bez dobrze zaplanowanego, zorganizowanego, kierowanego i kontrolowanego systemu logistycznego, firma w warunkach ciągłych i szybkich zmian nie ma szans na przetrwanie wśród rozwijającej się konkurencji.
Słowa kluczowe: logistyka, produkcja, przedsiębiorstwo produkcyjne
Czytaj artykuł »

   
© wydawnictwo.panova.pl