Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

Szukaj  

   

Menu  

   

A. Grunwald, G. Kappler, L. Leible
Technology assessment in engineering practice. The case of Bioliq® – fuel production from biomass
Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera krótki przegląd zasadniczych motywacji i celów TA, jak również opis trzech głównych obszarów operacyjnych – doradztwa w polityce naukowej na poziomie decyzyjnym, wkładu w debatę publiczną oraz wzbogacania rozwoju technologii oraz dyscyplin inżynierskich. Tematy te zostaną scharakteryzowane bardziej szczegółowo w odniesieniu do różnych podejść w relacji pomiędzy TA, rozwojem technologii oraz na przykładzie studium przypadku dotyczącego roli TA na różnych etapach rozwoju procesu bioliq®, mającego na celu przetworzenie suchej biomasy na paliwo (biomasa do cieczy) i związki chemiczne. Działania TA dotyczące procesu bioliq®, jako wynik dziesięcioletniego doświadczenia, mogą być postrzegane jako sukces metody, gdyż spowodowały otwarcie zupełnie nowych pól badawczych, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej rozwagi z jednej strony oraz reorientacją działalności instytutów badawczych z drugiej strony. Wyniki studiów nad TA umożliwiły ocenę konkurencyjności technologii bioliq® na bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Pomiędzy stronami zaangażowanymi w rozwój technologii zbudowano wysokie wzajemne zaufanie, co miało kluczowe znaczenia dla powodzenia całego procesu. Wykazano, iż TA jest użytecznym narzędziem do identyfikacji nowych szans dla badań inżynierskich i rozwoju oraz wspomagania procesów badawczych.
Słowa kluczowe: ocena technologii, energetyczne wykorzystanie biomasy, analiza łańcucha procesu
Czytaj artykuł »    

   
© wydawnictwo.panova.pl