Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK

CEL CZASOPISMA

Celem czasopisma jest rozwijanie teorii i rozpowszechnianie wiedzy dla:

  • doskonalenia i propagowania innowacyjnych rozwiązań inżynierii produkcji,
  • wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami stosującymi metodykę inżynierii produkcji w sektorze przemysłowym, w tym w usługach oraz
  • wspomagania procesów podejmowania decyzji.

Cel jest realizowany poprzez publikowanie oryginalnych artykułów naukowych (w tym opracowań teoretycznych, doświadczalnych i praktycznych) opracowanych przez specjalistów związanych z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także z praktyką gospodarczą.

Artykuły interdyscyplinarne i prezentujące wieloaspektowe podejście do analizowanych zagadnień są szczególnie mile widziane. W związku z interdyscyplinarnym charakterem inżynierii produkcji, czasopismo może być przedmiotem zainteresowania także przedstawicieli nauk pokrewnych, np. w zakresie zarządzania i zagadnień ekonomicznych nierozerwalnie związanych z podejmowaniem decyzji w inżynierii produkcji.

Zeszyt adresowany jest do środowiska akademickiego, menadżerów zajmujących się zarządzaniem produkcją i zarządzaniem usługami w praktyce.

Czasopismo oferuje nieodpłatną kopię PDF opublikowanego artykułu wraz z elastyczną polityką zamieszczania artykułu w repozytoriach ułatwiając dostęp do wiedzy w ramach tzw. otwartych zasobów (Open Access).

 

ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

  1. Zarządzanie projektami i innowacjami, inżynieria procesów wytwarzania
  2. Zarządzanie jakością, łańcuchem dostaw, logistyka i wdrażanie w/w systemów w przedsiębiorstwie
  3. Kształtowanie środowiska pracy w inżynierii produkcji, bezpieczeństwo
  4. Problematyka inżynierskiego tworzenia baz wiedzy, wspomaganie decyzji poprzez prognozowanie i modelowanie, mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych
  5. Psychospołeczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, społeczno-ekonomiczna wartość tworzona w procesach zarządzania produkcją
   
© wydawnictwo.panova.pl