Zgłoszenie artykułu do publikacji w kwartalniku:
MANAGEMENT SYSTEMS IN PRODUCTION ENGINEERING

Liczba autorów: